www.landhuren.nl

Corazon site www.landhuren.nl is een marktplaats voor land.

U kunt hier uw agrarische akkerland , perceeltjes land, dijkranden, akkerranden, bosperceeltjes, vijver of platte daken aanbieden.

Het land wat u aanbied kan u verhuren via deze site.

Op www.landhuren.nl vind u uw landje, wateroppervlakte of dakoppervlakte.

Op www.landhuren.nl vind u tegen een redelijke huurvergoeding of zelfs gratis ruimte voor uw nieuwe commerciële micro boerderij, uw ruimte voor de kleine, middelgrote en grotere moestuin. Maar zoekt u ruimte voor een groendak voor een daktuin dan maakt u kans dat u die hier kan vinden. Ook vind u hier de ruimte voor uw paard, uw buiten kippenfarm en of om uw geiten te laten rondlopen.

Voor schapenhouders en commercieel uitbaters van grazend vee is www.landhuren.nl de perfecte plaats voor het vinden van vers graasland in uw regio of om uw land aan deze veesector aan te bieden.

 

Werkwijze hoe u zelf uw land kan aanbieden.

Stap 1 : u schrijft u in.

Stap 2: u krijg toegang en schrijf uw gegevens op de site.

Stap 3: u download uw foto(s).

Stap 4: tip uw locatie aan via onze landkaart.

Werkwijze als u land wilt huren 

Stap 1 : U schrijft u in.

Stap 2 : U krijgt toegang en schrijf uw contact gegevens op.

Stap 3 : U merk uw locatie aan op de kaart waar u land wilt huren.

Stap 4 : U wacht totdat u een mail ontvangt van mensen die land voor u hebben.

 

En klaar bent u om de mensen te bereiken die uw land misschien willen huren of aan u hun land willen verhuren via www.landhuren.nl.

 

Stichting Corazon houd zich voor behouden advertenties te weigeren als ze niet voldoen aan de doelstelling.

De doelstelling van www.landhuren.nl is alleen maar voor verhuren van land en platte daken en vijvers. Alle aanbiedingen moeten geschikt zijn voor het verbouwen van voedsel , onderhouden of de aanleg van groen.

Andere items aanbieden mag niet via www.landhuren.nl daar zijn andere sites voor zoals marktplaats.